Cofrestru i Bleidleisio

I bleidleisio, rhaid i chi gofrestru. 

Cofrestrwch i bleidleisio ar-lein www.gov.uk/register-to-vote 

Mae hyn yn cymryd tua 5 munud. Byddwch angen eich rhif yswiriant gwladol a’ch dyddiad geni. 

Pam dylwn i gofrestru 

Mae’r wybodaeth yn ofynnol yn ôl y gyfraith. 

Os nad ydych chi wedi cofrestru, ni allwch bleidleisio mewn etholiadau. 

Gallwch gael trafferth yn cael credyd e.e. benthyciad, morgais neu gytundeb ffôn os nad ydych ar y gofrestr etholiadol.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Gwasanaethau Etholiadol

Rhif Ffôn:      01495 355086/88

Cyfeiriad:       Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur Glynebwy NP23 6DN

Cyfeiriad e-bost:   electoralservices@blaenau-gwent.gov.uk