Rhaglen Trawsnewid ac Integreiddio Blynyddoedd Cynnar

Rhaglen Drawsnewid Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar -  Peilot Llywodraeth Cymru ar gyfer rhai rhwng 0-7 oed

O fis Tachwedd 2021, mae Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar yn newid ym Mrynmawr

Bydd mwy o gefnogaeth ar gael i deuluoedd gyda phlant ifanc

Mae Blaenau Gwent yn rhan o beilot cyffrous iawn sy’n golygu y bydd teuluoedd yn medru cael mynediad at gymorth pa fo angen 

Bydd hyn yn cynnwys:

  • Grwpiau cynenedigol
  • Grwpiau Tylino Babanod
  • Diddyfnu ac Ymweliadau Diogelwch yn y Cartref
  • Cymorth Rhianta
  • Cymorth Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu i helpu’ch rhai bach i ddysgu siarad

Mae llawer o wasanaethau eraill hefyd ar gael, a gellir eu cyflenwi pan fo angen ar y teulu ac nid wedi iddyn nhw gyrraedd pen y rhestr aros. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch tîm Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd ar gyfer Brynmawr:
Lisa Martyn ar 07855 088593 neu Kelly Gill ar 07850 858724