Cais am Offer Ailgylchu a Biniau Sbwriel

Gwneud Cais am Offer Ailgylchu a Biniau Sbwriel

Yn anffodus ni fedrwn dderbyn na dosbarthu unrhyw archebion newydd ar gyfer yr eitemau dilynol:

  • System Troliboc Gyfan
  • Dim ond Troli Troliboc
  • Blychau Troliboc ar gyfer Plastig, Gwydr a Chardfwrdd
  • Caedau Coch, Glas a Gwyrdd Troliboc
  • Fflapiau Coch a Gwyrdd Troliboc
  • Blwch Papur a Chaead Troliboc

Beth fedrwch chi ei archebu?

Gallwch ddal i archebu blychau a chaeadau unigol, sachau hesian, sachau hesian cardfwrdd, cadis bwyd bach a mawr, sachau gwastraff gwyrdd, sachau glanweithdra/cewynnau melyn a biniau olwyn.

Ailgylchu eich batris o gartref - casglu bag bach gwyn ailddefnyddiad gyfer batris eich Hwb Cymunedol agosaf, sydd mewn lleoliad canolog yn yr holl lyfrgelloedd lleol a reolir gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin. Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent | Blaenau Gwent CBC

Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen we yma wrth i fwy o eitemau ddod ar gael.

Ni fydd y ffurflen islaw yn gweithio gyda Internet Explorer. Defnyddiwch borwr fel Chrome, Edge neu Safari os gwelwch yn dda.

Archebu Offer Ailgylchu

Cyn dechrau arni

I gofrestru ar gyfer casgliad, byddwch angen eich enw defnyddiwr a chyfrinair Fy Ngwasanaethau neu  greu cyfrif o’r sgrin mewngofnodi.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich archeb, byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau. Anelwn ddosbarthu eich archeb ar y dyddiad nesaf sydd ar gael ar gyfer eich ardal.

Os oes angen i chi ganslo neu wneud newid

Gallwch newid neu ganslo eich archeb drwy ychwanegu nodyn drwy adran ‘Fy Adroddiadau’ yr ap symudol neu Borth Cwsmeriaid. Gallwch hefyd anfon e-bost atom neu ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01495 311556.

Os ydych angen help

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar archebu offer a biniau Ailgylchu, anfonwch e-bost atom neu ffonio ein Canolfan Gyswllt ar  01495 311556