Cynllun Setliad yr Undeb Ewropeaidd

Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd heb ddinasyddiaeth Brydeinig yn byw neu'n gweithio ym Mlaenau Gwent, ewch i www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families i gael gwybodaeth am sut i wneud cais am Statws wedi Setlo a Chyn Setlo drwy Gynllun Setlo Undeb Ewropeaidd Llywodraeth y Deyrnas Unedig wrth i'r Deyernas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dogfennau Cysylltiedig