Dod o hyd i ganolbwynt cynnes

Dod o hyd i ganolbwynt cynnes.

Mae Hybiau Cynnes yn lefydd lle gall pobl ymgynnull mewn lle cynnes, diogel, croesawgar a mwynhau ychydig o gwmni.

Mewn rhai efallai y byddwch chi'n gallu cael rhywfaint o luniaeth.   Ym Mlaenau Gwent ar hyn o bryd mae gennym nifer o sefydliadau sy'n darparu hybiau cynnes a chefnogi trigolion yn ystod yr Argyfwng Costau Byw hwn.  

Yma, gallwch ddod o hyd i Hwb Cynnes yn agos atoch gan gynnwys manylion cyswllt ac amseroedd agor lle gwyddys.  

Tredegar

Sefydiad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Dydd Amser
Ty Cymunedol Cefn Golau 87 Ffordd Attlee, NP22 3TD   Dydd Mawrth 10.00 i 11.00
Canolfan Gymunedol Sirhywi Hen Ysgol Babanod, NP22 4PQ Ffôn - 01495 723478 neu 07761198143 Dydd Mawrth a Dydd Iau 19.30 i 222.00
Neuadd Gymunedol Stocktonville Heol Gelli, NP22 3RD Ffôn - 07942741359 Dydd Gwener 10.30 i 12.30
Kidz R Us Lle Parc, NP22 4DL 01495 724532 Dydd Marwth 10.00 i 12.00
Canolfan Gymunedol Ystrad Deri 22 Ystrad Deri, NP22 4DE   Dydd Llun  9.00 i 11.00
Bedyddwyr Bethel 41 Stryd Fasnachol, NP22 3DJ betheltredegar.ord Dydd Mawrth a Dydd Mercher 11.00 i 15.00
Canolfan gymunedol Georgetown Stryd James NP22 4JG Ffôn - 07766893949 Dydd Llun  10.00 i 12.00

 

Brynmawr

Sefydiad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Dydd Amser
Mind Torfaen a Blaenau Gwent 107-110 Stryd Worcester, NP23 4JP Ffôn - 01495 311445 Dydd Mawrth 1pm i 3pm
Ty Maitri 122 Stryd Brenin, NP23 4SY E-bost - palpungukoffice@gmail.com Dydd Mercher 10am i 12noon
Gerddi Te Terence Parc Llesiant, NP23 4HD E-bost - matt@growingspace.neug.uk  Dydd Iau 10am i 12noon
BGFM Parc Banna, Brynmawr, NP23 4NN bgfm.wales Dydd Llun - Dydd Gwener 10am i 3pm
Hwb Cynnes Canolfan Tabor 18 Stryd Davies, NP23 4AD Ffôn - 01495 360652 Dydd Gwener 10am i 1pm
Ty Cymunedol Brynfarm 13 Heol Onon, NP23 4TZ Brynfarm Community House | Facebook Dydd Llun 9.00 i 11.00

 

Abertyleri

Sefydiad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Dydd Amser
Eglwys Bedyddwyr Ebenezer Park Place, NP13 1ED Ffôn -01495 212620 E-bost helloebchurch.co.uk Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener 12noon i 14.00
Caffi Tyleri Cae Jim Owen, NP13 1LA  Pentref@tyleri.nueg Dydd Gwener 10.00 i 15.00
Abertillery BG RFC Parc Abertyleri, NP13 1TU abertilleryrugby@gmail.com  Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Sadwrn a Ddydd Sul Mawrth a Iau 17.00 i 21.00, Sadwrn 12.00 i 23.00, Dydd Sul 10.00 i 17.00 
Bowlenni'r Blaenau Parc Dyffryn, NP13 3HZ Blaina Bowls Club | Abertillery | Facebook Dydd Mercher 10.00 i 12.00
Eglwys Bedyddwyr Blaenau Gwent Stryd Victoria, NP13 1YL    Dydd Mercher 10.00 i 12.00
Grwp Cyfeillgarwch Zion (Capel Glowyr Zion) Stryd, NP13 2RB   Dydd Mawrth - Pythefnosol 13.00 i 15.00
Y Cosy Cafe, Sefydliad Llanhiledd Llanhiledd, NP13 2JT Ffôn - 01495 400204 E-bost - enquiries@llanhillethinstitute.com  Dydd Llun i  Dydd Gwener

14.00 i 16.00

Clwb Rygbi Brynithel Tafarn Mount Pleasant, NP13 2HN   Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener

12.00 i 15.00

Happy Cafe, Grwp Cymunedol Ebwy Fach Pant Ddu Ffordd, NP13 2BG E-bost - Aberbeegwoodland@gmail.com  Dydd Llun a Dydd Mercher

10.00 i 12.00

 

Glynebwy

Sefydliad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Dydd Amser
Eglwys y Bedyddwyr Tirzah Teras yr Orsaf, NP23 7SD E-bost - evelinejones@btinternet.com Dydd Iau   9.30 i 12.30
Neuadd y Gynghanedd Tallistown 85 Stryd y Môr, NP23 7SU   Dydd Gwener 10.00 i 12.00
Cymdeithas OAP Waunlwyd  Bryn Terrace, NP23 6TZ Ffôn - 01495 370668

Dydd Mercher

 

11.00 i 14.00
Sefydliad Glyn Ebwy Stryd yr Eglwys, NP23 6BE Ffôn - 01495 708022 E-bost - info@evi.cymru Dydd Llun a Dydd Gwener 8.30 i 17.00
Eglwys Cariad Victoria, Glynebwy E-bost - admin@lovewales.neug.uk Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener  Dydd Mercher a Dydd Iau 10.00 i 15.00

 

Nantyglo

Sefydliad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Dydd Amser
BG FM Parc Banna, NP23 4NN Ffôn - 07909 140095 Dydd Mercher a Dydd Gwener 9am i 5pm