Canfod os ydych yn gymwys i dalu llai o Dreth Gyngor

Canfod os ydych yn gymwys i dalu llai o Dreth Gyngor
 
Gyda’r argyfwng mewn costau byw yn effeithio ar filoedd o bobl ledled Cymru, dyma’r amser i wirio pa ddisgowntiau, eithriadau a chymorth arall y gallech fod â hawl iddynt.
 
Gallech fod yn gymwys am gymorth os ydych yn:

  • Byw ar ben eich hun
  • Gofalwr
  • Gadael gofal
  • Myfyriwr
  • Byw gydag anabledd
  • Byw gyda nam meddwl difrifol 
  • Derbyn Credyd Cynhwysol neu fudd-dal gwaddol

Canfod mwy am Gynllun Gostwng y Dreth Gyngor.
 
Ewch i: www.llyw.cymru/talu-llai-o-dreth gyngor  i ganfod os ydych yn gymwys.