Cynllun Rheoli Cyrchfan Blaenau Gwent

Cynllun Rheoli Cyrchfan

Y Cynllun Rheoli Cyrchfan yw'r ddogfen strategol sy'n gosod ein gweledigaeth ar gyfer ffordd ymlaen gyda ffocws ar ymwelwyr at ddatblygu twristiaeth yn yr ardal. Ei brif allbwn yw Cynllun Gweithredu Cyrchfan sy'n nodi'r camau ymarferol a allai, pe byddai'r holl randdeiliaid yn mynd â nhw rhagddynt ar y cyd, wneud gwahaniaeth cadarnhaol, gwella ansawdd profiad ymwelwyr a thyfu'r economi ymwelwyr ym Mlaenau Gwent.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Uned Datblygiad Economaidd
Cysylltwch â 01495 355937 neu alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk