Cyfansoddiad y Cyngor

Mae Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn gosod gofyniad cyfreithiol i bob awdurdod lleol yng Nghymru fabwysiadu cyfansoddiad ffurfiol. Diben cyfansoddiad y Cyngor yw disgrifio swyddogaethau, aelodaeth a phwerau'r Cyngor a'r rheolau am wneud ei benderfyniadau.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Cyfreithiol
Ffon: 01495 311556