Uwch-Gyngor Plant Hydref 2022


Astudiaeth Achos - Uwch-Gyngor Plant Hydref 2022

Mae’n bleser gennyf ddweud bod ein sesiwn wyneb yn wyneb cyntaf i’r Uwch-Gyngor Plant wedi’i chynnal yn Athrofa Llanhiledd. Daeth â 51 o ddisgyblion ynghyd o bob ysgol gynradd ym Mlaenau Gwent.