Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i unigolion neu sefydliadau  ofyn am wybodaeth gan unrhyw awdurdod cyhoeddus. 

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol  gyhoeddi a rhoi cyhoeddusrwydd i gynllun sy'n nodi'r holl wybodaeth y mae'r Cyngor ac yn ei chyhoeddi yn arferol. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Cynllun Cyhoeddiadau sydd ar gael islaw yn 'dogfennau cysylltiedig'. 

Diben y cynllun yw gwneud yn siŵr fod y swm sylweddol a chynyddol o wybodaeth ar gael yn rhwydd heb yr angen i unigolion wneud cais penodol, ac annog diwylliant agored o fewn llywodraeth leol. 

https://ico.org.uk/ 

Dylid anfon unrhyw gais Rhyddid Gwybodaeth ar gyfer Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent at foi@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig