Cynghorydd Stephen Colin Thomas

Cynghorydd: Stephen Thomas,

Ward : Tredegar

Plaid Wleidyddol:  Welsh Labour / Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffôn Mudol : 07527 133148

E-bost:   Stephen.Thomas@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  691

 

 

 ydd