Cynghorydd Norman Lee Parsons

Cynghorydd: Norman Lee Parsons

Ward : Llanhiledd

Plaid Wleidyddol:  Annibynnol

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: 07486 465995

Email: Lee.Parsons@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd: 425