Cynghorydd Keith Chaplin

Cynghorydd: Keith Chaplin

Ward : Abertyleri & Six Bells

Plaid Wleidyddol:  Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: 07813 396664

E-bost: Keith.Chaplin@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  876