Cynghorydd Julie Holt

Cynghorydd:  Julie Holt

Ward : Abertyleri & Six Bells

Plaid Wleidyddol:  Annibynnol

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffôn Mudol : 07800 982603

Email: Julie.Holt@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  737