Cynghorydd Ellen Jones

Cynghorydd: Ellen Jones

Ward : Tredegar

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffôn Mudol : 07761 198143

Ebost: Ellen.Jones@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  608