Cynghorydd Derrick Bevan

Cynghorydd: Derrick Bevan

Ward : Cwm

Plaid Wleidyddol:  Welsh Labour / Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn Symudol: 07881 365586

E-bost:   Derrick.Bevan@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  521