Aelod Llywyddol

Yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 26 Mai 2022, penodwyd y Cynghorydd Chris Smith yn Llywydd ar gyfer 2022-2023.

Mae'r Cynghorydd Smith yn cynrychioli ward Beaufort.