Aelod Llywyddol

Yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 25 Mai 2023, penodwyd y Cynghorydd Chris Smith yn Llywydd ar gyfer 2023-2024.

Mae'r Cynghorydd Smith yn cynrychioli ward Beaufort.