Cerbydau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cafodd gofyniad i gynnal rhestr ddynodedig o gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn fel y gweithredir gan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Mae cyhoeddi’r rhestr ddynodedig yn rhoi rhwymedigaethau ar yrwyr cerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn:-

  • I gario’r teithiwr/wraig tra ei fod/ei bod yn y gadair olwyn
  • Peidio â gwneud tâl ychwanegol am wneud hynny
  • I gario’r gadair olwyn os yw’r teithiwr/wraig yn dewis i eistedd mewn sedd teithiwr/wraig
  • I gymryd camau o’r fath sydd yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y teithiwr/wraig yn cael ei gario/ei chariot mewn cysur rhesymegol; a
  • I roi cymorth symudedd i deithiwr/wraig fel sy’n ofynnol yn rhesymegol

Mae cymorth symudedd yn cael ei ddiffinio fel y ganlyn: -

  • Er mwyn galluogi’r teithiwr/wraig i fynd i mewn ac allan o’r cerbyd
  • I alluogi’r teithiwr/wraig i fynd i mewn neu allan o’r cerbyd tra yn y gadair olwyn os yw’r teithiwr/wraig yn dymuno aros yn y gadair olwyn
  • I lwytho bagiau’r teithwyr i mewn neu allan o’r cerbyd
  • I roi’r gadair olwyn i mewn neu ei thynnu allan o’r cerbyd os nad yw’r teithiwr/wraig yn dymuno aros yn y gadair olwyn

Wrth archebu tacsis hygyrch i gadeiriau olwyn, cynghorir y cyhoedd i wirio gyda’r gweithredwr y gall y cerbyd gymryd y math arbennig o gadair olwyn. 

 

Deddf Cydraddoldeb 2010 – Rhestr Ddynodedig o Gerbydau Hygyrch I Gadeiriau Olwyn

Licence No.

Reg. No.

Make and Model

No. of Passengers

Vehicle Features

Company Name

Tel. No.

HC 011

SF17 LHY

Ford Torneo

6

Rear Hoist

Ramp

Rear opening wheelchair access

RP Taxis

07867 944682

HC 021

SF18 PUK

Ford Transit

8

Ramp

Side opening wheelchair access

Andy’s Taxi Service

 

07788 706540

HC 022

AV66 OAB

VW Caddy

5

Rear Hoist

Ramp

Side and Rear opening access

Romie’s taxi

07856 543304

HC 040

WA15 EKV

Citroen Berlingo

3

Rear Hoist

Ramp

Rear opening wheelchair access

RP Taxis

07857 944682

HC 042

SF16 CYK

Peugeot Partner

4

Ramp

Rear opening access

Cabs R Us

01495 718191

HC 045

SF15 EEZ

Peugeot Partner

4

Rear Hoist/Winch

Ramp

Rear opening wheelchair access

Clare's Cabs

07399 040144

HC 075

BU52 ACE

Renault Traffic

8

Ramp

Side opening access

Ace Taxis

07812 698742

HC 115

SF11 AKV

Peugeot Partner

4

Rear Hoist

Ramp

Rear opening access

Lodge's Taxis

01495 216925