Newyddion Sy'n Torri

Rhaglen Gwella Cynhyrchiant Busnes Blaenau Gwent

Rhaglen Gwella Cynhyrchiant Busnes Blaenau Gwent

Gweledigaeth Rhaglen Gwella Cynhyrchiant Busnes Blaenau Gwent yw creu canolfan lewyrchus ac o'r radd flaenaf ar gyfer uwch-dechnoleg a fydd yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu Cymreig o bob maint sy'n cynrychioli sawl is-sector allweddol, gan gynnwys bwyd, a chreu swyddi sy'n heriol, sy'n rhoi boddhad ac sy'n uchel eu bri.

Bydd Rhaglen Gwella Cynhyrchiant Busnes  Blaenau Gwent yn annog BBaCh sy'n cyflogi mwy na 10 o bobl i wneud y canlynol:

  • Diogelu eich busnes at y dyfodol drwy fod yn fwy effeithlon,
  • Cyflwyno technoleg newydd,
  • Amrywio eich cwsmeriaid,
  • Datblygu cynhyrchion newydd.

Yn dilyn archwiliad diagnostig AM DDIM o gynhyrchiant eich cwmni, bydd pecyn cymorth cynhwysfawr yn cael ei gynnig. Bydd y pecyn cymorth yn amrywio o gymorth gweithredu ymarferol, datblygu sgiliau, ymchwil a datblygu, allforio, CYMORTH GRANTIAU ar gyfer gwariant cyfalaf ac unrhyw ymyriadau arbenigol eraill sydd eu hangen.
 
Os hoffech chi gael gwybod sut y gallai eich busnes chi fanteisio ar y cymorth sydd ar gael gan y Cymoedd Technoleg, cadwch eich lle chi drwy e-bostio Ceri.Davies3@gov.wales

Taflen