Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Polisi Gorfodi

Cydweithio i Ddiogelu'r Cyhoedd - Polisi Gorfodi

Mae Cynghorau Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Thorfaen yn cydweithio i ddarparu Gwasanaethau Diogelu'r Cyhoedd - Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Thrwyddedu.

Mae'r Polisi Gorfodi Diogelu'r Cyhoedd yn nodi'r hyn y gall trigolion a busnesau ei ddisgwyl gan y gwasanaethau, y rhesymau pam y gellir cymryd camau gorfodaeth, a pha gyngor a dewisiadau gorfodi sydd ar gael.