Polisi Dim Rhif Archeb Dim Tâl

Gofynnir i chi nodi fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn awr yn gweithredu Polisi Dim Rhif Archeb, Dim Tâl.

Yn y dyfodol, mae’n rhaid i anfonebau a gyflwynir i’r Awdurdod gynnwys rhif Archeb Brynu diliys CBSBG er mwyn cael eu prosesu ar gyfer taliad. Lle nad yw anfonebau yn nodi rhif Archeb Brynu dilys CBSBG, dychwelir anfonebau at y cyflenwr heb eu talu. Gellir cael rhifau Archeb Brynu gan y Swyddog sy’n gwneud cais am y nwyddau neu wasanaethau a gyflenwyd.
  

Dogfennau Cysylltiedig