Cymorth I Ddechrau Busnes

Cronfa Busnes Effaith BG

Sefydlwyd cronfa busnes Effaith BG i helpu busnesau sy’n cychwyn lan ym Mlaenau Gwent ac sy’n dymuno tyfu.

Bydd hyn yn rhoi cyngor a chefnogaeth arbenigol i ddatblygu busnes, gan ddarparu’r adnoddau offer angenrheidiol i gychwyn busnes a helpu i gyllido costau lleoliad busnes neu ffioedd proffesiynol ac yn y blaen.

Diben y gronfa yw hyrwyddo amodau i gynorthwyo’r rhai sy’n dymuno sefydlu eu busnes neu fenter eu hunain. Gall hyn gynnwys cyngor a chefnogaeth arbenigol i ddatblygu syniad busnes, darparu’r offer neu’r adnoddau angenrheidiol i gychwyn busnes, helpu gyda chostau lleoliad busnes ac yn y blaen.

Dogfennau Cysylltiedig

Cronfa Busnes Effaith BG 

Cronfa Busnes Effaith BG Canllawiau Cynllun

Cronfa Busnes Effaith BG - Ffurflen Cofrestru Diddordeb

Gwybodaeth Gyswllt

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â’r Uned Datblygiad Economaidd
Ffoniwch: 01495 369496 neu
E-bostiwch business@blaenau-gwent.gov.uk