Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru
Adain y Gogledd
2il Lawr, Bloc B
Tŷ Mamhilad
Ystâd Parc Mamhilad
Pont-y-pwl
Torfaen
NP4 0HZ

Ffôn: (01495) 355753 neu 355764
E-bost : adoption@blaenau-gwent.gov.uk

Ffynonellau eraill defnyddiol o wybodaeth:

AFA Cymru
28 Park Place,
Caerdydd
CF10 3BA

Ffôn: (02920) 761 155 neu (01745) 336 336
Ffacs: (02920) 394 344
E-bost: info-afacymru@stdavidscs.org www.baaf.org.uk

Adoption UK
46 The Green
South Bar Street
Banbury
OX16 9AB

Rhif y llinell gymorth: 0844 848 7900
(10am tan 4pm)
Galwadau’n costio 5c y funud ar unrhyw amser.