Ble mae fy ailgylchu yn mynd?

Mae'r Awdurdod yn rheoli dros 40 o wahanol ffrydiau gwastraff ac ailgylchu ar hyn o bryd ar gyfer preswylwyr i'w defnyddio un ai ar ochr y palmant neu yn ein canolfan gwastraff cartrefi ac ailgylchu https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/your-local-recycling-centre/. Dilynwch y ddolen i ddarganfod i ble mae'r holl ffrydiau gwastraff yma yn mynd iddynt i'w hailbrosesu https://myrecyclingwales.org.uk/local-authorities .

Gwybodaeth Gyswllt

Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk