Ysbrydoli i Gyflawni

Mae Ysbrydoli i Gyflawni yn brosiect 11-16 a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop lle mae gweithwyr ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc 11-16 oed yn ysgolion uwchradd Blaenau Gwent i wella presenoldeb, cyrhaeddiad, ymddygiad, ac iechyd a lles. Mae pobl ifanc yn creu cynlluniau gweithredu unigol i gyrraedd eu potensial.

Mae gweithgareddau’n cynnwys sesiynau cymorth un-i-un, gweithgareddau grŵp strwythuredig, a chlybiau/grwpiau mynediad agored.

Gwybodaeth Cyswllt

Stephanie Watkins

Ysbrydoli 2 Cyflawni Arweinydd Tîm

Ffon: 01495 355690
E-bost: Stephanie.Watkins@Blaenau-Gwent.gov.uk