Darganfod eich diwrnod casglu

Dilynwch y camau islaw i ganfod eich dyddiau casglu nesaf neu gallwch lawrlwytho calendr i’w argraffu o’r porth canfod fy niwrnod casglu a dilyn yr un camau ag a nodir islaw.

I chwilio am gyfeiriad annedd, rhowch y cod post i'r blwch chwilio am gyfeiriad islaw. Bydd yr holl anheddau sy'n gysylltiedig â'r cod post yna'n ymddangos mewn rhestr tynnu lawr i chi ei ddewis. Dewiswch yr annedd bresennol a clicio 'Mynd'.

Os na chaiff eich cyfeiriad ei ddangos, dilewch eich cod post a cheisio chwilio drwy roi enw eich stryd, pentref a thref fel sydd angen.

Ar ôl clicio 'Mynd' bydd eich dyddiad casglu nesaf yn ymddangos. Os hoffech lawrlwytho eich Calendr Casglu cliciwch 'Lawrlwytho' os gwelwch yn dda.

Dod o hyd i'ch Diwrnod Casglu Sbwriel ac Ailgylchu 

I wirio eich Diwrnod Casglu Gwastraff Gwyrdd, cliciwch yma: Casgliad Gwastraff Gwyrdd