Ymgynghoriad Cyhoeddus – Cais Trwydded Amgylcheddol Rhan B – Advanced Moulds Cyf yn masnachu fel Advanced Furniture, Uned 21 Stad Ddiwydiannol Rasa, Glynebwy, NP23 5TS

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Cais Trwydded Amgylcheddol Coed ac eisiau eich adborth

Mwy o wybodaeth https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/hawlenni-amgylcheddol-1/ymgynghoriad-cyhoeddus-advanced-moulds-cyf/

I roi sylw ysgrifennwch neu anfon e-bost at environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk erbyn dydd Iau 16 Chwefror 2023