Gwastraff ac Ailgylchu Diweddariad

Yn dilyn angladd y Frenhines Elizabeth II, bydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu 1 diwrnod yn ddiweddarach nag arfer. Efallai y gall preswylwyr weld tarfu ar y gwasanaeth ailgylchu a ad-drefnwyd ar gyfer dydd Sadwrn 24 Medi, ond caiff yr ailgylchu ei gasglu cyn gynted ag sydd modd yr wythnos ddilynol.

Casgliadau Gwastraff Gwyrdd – Dydd Gwener 23 Medi

Cafodd casgliadau Gwastraff Gwyrdd eu canslo ddydd Gwener 23 Medi ac ni ddylid rhoi adroddiad “colli casgliad” gan na fyddant yn cael eu cofnodi. Bydd casgliadau’n ailddechrau ddydd Gwener 30 Medi.

Casgliadau Ailgylchu/Gwastraff Hylendid – dydd Gwener 23 Medi

Caiff Casgliadau Gwastraff Hylendid ac Ailgylchu a drefnwyd ar gyfer dydd Gwener 23 Medi yn awr eu cynnal ddydd Sadwrn 24 Medi, ond gall preswylwyr brofi peth tarfu. Bydd y Cyngor yn gwybod am unrhyw strydoedd na chafodd eu casglu a gofynnir i breswylwyr beidio rhoi adroddiad “colli casglu” gan na chant eu cofnodi. Caiff unrhyw ailgylchu/gwastraff hylendid na cafodd ei gasglu ei gasglu ddydd Llun 26 Medi.