YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS: Teithio Llesol - Cyswllt Cynaliadwy Glynebwy

YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS: Teithio Llesol - Cyswllt Cynaliadwy Glynebwy

YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS: Teithio Llesol - Cyswllt Cynaliadwy Glynebwy

Hoffai Tîm Teithio Llesol CBS Blaenau Gwent eich gwahodd i gymryd rhan yn ein digwyddiad ymgynghori cyhoeddus ddydd Mercher 22 Mawrth 2023, 10.00am – 1.00pm yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Glyn Ebwy, NP23 6DN.

Rydym hefyd yn cynnal arolwg ar-lein fel rhan o'n hymgynghoriad lle byddwch yn gallu rhoi eich barn os nad ydych yn gallu dod i'r digwyddiad. 

Darllenwch yr arolwg yma Plîs: Arolwg ar-lein