Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Wythnos Gyrfaoedd 2022

FFAIR OFAL

Dydd Iau 9 Mehefin 2022: 10.00am-1.30pm poster

Tŷ a Pharc Bedwellte, Tredegar, NP22 3XN

Mae Age Cymru – Gwasanaeth Cymunedol Gofalwyr yn gweithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent – Tîm Gofalwyr i ddathlu gofalwyr di-dâl yn ein cymuned.

Mae’r Wythnos Gofalwyr yn gyfle gwych i ddathlu a dangos ein gwerthfawrogiad am holl waith caled ac ymroddiad yr holl weithwyr di-dâl y mae Blaenau Gwent yn eu darparu i’r rhai y gofalant amdanynt:

  • Bydd sefydliadau partner yn bresennol i roi gwybodaeth a chyngor
  • Gweithdy cynhwysiant digidol
  • Ymwybyddiaeth o sgamiau
  • Raffl am ddim ar ddiwrnod y digwyddiad

Ffoniwch Jen neu Maria ar: 07458025044/ 07458025064 neu e-bost:  carers@agecymrugwent.org i gadw eich lle.

Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, derbynnir y 60 ateb cyntaf. Bydd lluniaeth a chinio ysgafn ar gael yn rhad ac am ddim o 12pm i’n gwesteion, diolch i Dîm Gofalwyr Blaenau Gwent. Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os gallwch ymuno â ni am y digwyddiad blynyddol hwn sy’n eich dathlu CHI!

Mae Age Cymru Gwent yn Sefydliad Ymgorfforedig Elusennol (RCN 1155903)