Newyddion Sy'n Torri

RNID a Gweminar Gofalwyr Cymru 12 Ionawr - Colli Clyw

AM DDIM – Gweminar Colled Clyw I Gynorthwyo Gofalwyr

Rydym yn cynnal digwyddiad am ddim mewn partneriaeth â Gorgalwyr Cymru ddydd Mercher, y 12fed o Ionawr rhwng 11.00yb – 12yp drwy gyfrwng Zoom. Mae’r sesiwn hon ar gyfer pawb sy’n gofalu am rywun â cholled clyw, neu os ydych yn ofalwr â cholled clyw.

Bydd y digwyddiad yn trafod cymorth a gwybodaeth I ofalwyr am golled clyw, a chyngor a gwybodaeth I’r bobl hynny sy’n gofalu am rywun â cholled clyw.

Os hoffech ymuno â ni, cofrestrwch yn LiveWell.Cymru@rnid.org.uk I neilltuo’ch lle, os gwelwch yn dda.

*Pan fyddwch yn neilltoe lle, gadewch inni wybod am unwrhyw ofynion y gall fod gennych yn ymwneud â hygyrchedd, os gwelwch un dda.