Llais Cymunedol, Digwyddiad Pleidleisio

Mae Cyllidebu Cyfranogol yn offeryn gwneud penderfyniadau, lle mae grwpiau cymunedol yn gallu gwneud cais am swm o arian cyhoeddus tuag at brosiect, neu raglen sy'n cynyddu cyfranogiad unigolion/cymunedol, yn gwella lles lleol, neu'n cefnogi ein cymunedau i adfer o bandemig COVID19, a'r gymuned ehangach yn penderfynu ble y dylid dyfarnu'r arian.

Byddwn yn cynnal Digwyddiad Pleidleisio lle mae gwahoddiad i unrhyw aelod o gymuned Blaenau Gwent i fynychu i bleidleisio am bwy rydych yn credu y dylid derbyn nawdd o'r £130k sydd ar gael:

Dydd Sadwrn 22ain o Hydref 2022, 1 - 5pm @ Canolfan Chwaraeon Tredegar

Rydyn ni angen i CHI ddod draw i bleidleisio am ble y dylid gwario'r cyllid hwn - felly cymerwch ran a dylanwadu ar sut y caiff ein cyllidebau cyhoeddus eu gwario ym Mlaenau Gwent!

Ar y diwrnod, byddai'n ofynnol i chi aros i'r digwyddiad cyfan er mwyn  bleidleisio dros bob prosiect. 

Cysyllt am fwy o wybodaeth :

KATHERINE WATKINS-HUGHES - katherine.watkins-hughes@blaenau-gwent.gov.uk

Rhif Ffôn: 01495 355935