Gweithgaredd ar y cyd i’r Rheiny sy’n Rhoi a Derbyn Gofal

Rhaglen yw Ewch Allan Byddwch Actif (EABA) a fydd yn cefnogi gofalwyr di-dâl a’r rheiny sy’n derbyn gofal i fwynhau bod yn actif gyda’i gilydd.

Mae EABA’n ceisio gwneud gweithgareddau’n fwy cynhwysol, cefnogi pobl i symud mwy ac annog pobl i fyw bywyd actif ac iach.
 
Mae EABA’n cefnogi sefydliadau a grwpiau ar draws y DU i ymgysylltu â chymunedau mewn ffordd hwyliog a chynhwysol

 • Addas i bob oedran
 • Gall gofalwyr a’r rheiny sy’n derbyn gofal fynychu gweithgareddau gwahanol ar yr un pryd, gall digwyddiadau fod ar yr un pryd yn yr un lle
 • Cyfle i gwrdd â gofalwyr eraill a gwneud cysylltiadau cymdeithasol
 • Bydd sesiynau blasu ar gael i chi roi tro ar weithgaredd
 • Cymerwch ran fel teulu
 • Gall cymwysterau/cyfleoedd hyfforddi fod ar gael

Rhai gweithgareddau y gallech fod â diddordeb ynddyn nhw:

 • Criced
 • Pêl Fasged Cadair
 • Olwyn 
 • Ioga
 • Gweithgareddau
 • Hyfforddi
 • Pêl-droed Dosbarthiadau
 • Ffitrwydd/Symudedd Pêl Foli
 • Bowlio
 • Pêl Fasged
 • Dosbarthiadau Ymarfer
 • Corff mewn Cadair
 • Pêl Foli wrth Eistedd
 • Gweithgareddau
 • Campfa wedi eu
 • Haddasu

Rydym yn agored i unrhyw syniadau eraill am weithgareddau, felly cysylltwch â ni.
Dyw bod yn ofalwr ddim yn golygu bod rhaid i chi golli cyfleoedd. 
Gadewch i ni fynd allan a bod yn weithgar!

Os oes diddordeb gyda chi mewn dysgu mwy am EABA neu os oes gyda chi weithgaredd yr hoffech chi awgrymu, cysylltwch â Brona Oakerbee:
brona.oakerbee@torfaen.gov.uk i gychwyn.

Nodwch, os gwelwch yn dda, gan ddibynnu ar y gweithgaredd a/neu gyfleusterau y mae eu hangen, efallai bydd y digwyddiadau yma’n digwydd yn ganolog yn rhanbarth Gwent