CYFARFOD CYNGOR IECHYD CYMUNED ANEURIN BEVAN

Cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio Cyngor lechyd Cymuned Aneurin Bevan am 10.30 am, Dydd Mawrth 11eg Hydref 2022, drwy Microsoft Teams.

Sefydliad statudol yw Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan sy'n cynrychioli'r cyhoedd sy'n defnyddio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae ein cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd a gwahoddir pobl leol i fod yn bresennol. Bydd cyfle i bobl godi materion o bryder yn uniongyrchol.

Mae gan aelodau'r cyhoedd hefyd yr hawl i archwilio neu gael copïau o bapurau agenda sydd ar gael yn y cyfarfod. Os hoffech dderbyn copi o'r papurau yn Saesneg neu Gymraeg cyn y cyfarfod neu os hoffech chi fynychu a gofyn am gyfieithiad Cymraeg ar yr un pryd, cysylltwch â'r cyfeiriad isod cyn pen 7 diwrnod o'r cyfarfod.

Os hoffech wybod mwy am ein gwaith, cysylltwch â ni ar:

Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan
Tŷ Raglan
Parc Busnes Llantarnam Cwmbran
NP44 3AB
Ffôn: 01633 838516

Ebost: Enquiries.AneurinBevanCHC@waleschc.org.uk 
Jemma Morgan Prif Swyddog