Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

AILGYCHWYN CALON DYSGWCH SUT I ACHUB BYWYD

Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned Yn Nhorfaen

AILGYCHWYN CALON - DYSGWCH SUT I ACHUB BYWYD

Os ydych wedi dysgu CPR o'r blaen, neu os mai dyma'r tro cyntaf i chi, bydd y gweithdai hyn, sydd am ddim, yn rhoi cyfle i ddysgu CPR, sut i ddefnyddio Diffibriliwr a chael y sgiliau a'r hyder i helpu os yw rhywun yn cwympo ac yn stopio anadlu.

Yn CAG Croesyceiliog NP44 2HF

Dydd Mawrth Mehefin 21ain 2.30 - 4.30
Dydd lau Mehefin 23ain 2.30 - 4.30
Dydd Mawrth Gorffennaf Sed 2.30 - 4.30
Dydd Mawrth Gorffennaf 14eg 2.00 - 4.00
Dydd lau Awst 23ain 1.30 - 3.30
Dydd Mawrth Awst 25ain 1.30 - 3.30

Mae'r gweithdai am ddim hyn i unrhyw un sy'n 16 oed a throsodd. I drefnu lle, ffoniwch 01633 647647.

Os ydych yn grwp cymunedol, clwb chwaraeon neu weithle a hoffai gael gweithdy yn arbennig ar eich cyfer chi, cysylltwch a Julie Bendon-Jones yn julie.bendon-jones@torfaen.gov.uk