Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Rhybudd Cyfreithiol

Y Comisiwn Elusennau

Y Comisiwn Elusennau

Elusen:  SAFLE YSGOL BRYNMAWR

Mae’r Comisiwn yn cynnig gwneud Cynllun (dogfen gyfreithiol) ar gyfer yr elusen uchod.

Bydd y Cynllun yn caniatáu gwerthu safle’r hen ysgol gan ddefnyddio’r trafodion i gefnogi tair ysgol leol.

Mae copi o’r drafft Gynllun sy’n cynnwys diben newydd yr elusen ar gael yn  www.charitycommission.gov.uk/our-regulatory-work/how-to-comment-on-a-scheme/schemes-and-orders/  (Ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 0300 066 9197 os gwelwch yn dda os na fedrwch gael mynediad i hyn)

Gellir gwneud sylwadau neu gynrychiolaeth ar y cynigion hyn i’r Comisiwn o fewn un mis o 23 Chwefror 2022 drwy lenwi’r ffurflen ar ein gwefan. Dyfynnwch:
NJ/C-496667-J4V9