Cynllun Corfforaethol Blaenau Gwent 2022/27

Cynllun Corfforaethol

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn nodi'r weledigaeth, y gwerthoedd a'r blaenoriaethau ar gyfer Cyngor Blaenau Gwent ar gyfer 2022/27. Mae'n amlinellu nid yn unig yr hyn y gall pobl Blaenau Gwent ei ddisgwyl gan y Cyngor ond hefyd yr hyn y mae'r Cyngor yn ei ofyn gan ei ddinasyddion a'i bartneriaid. Mae'n ymwneud â chyflawni canlyniadau gwirioneddol i bobl Blaenau Gwent ac mae wedi'i ategu gan gynlluniau busnes cadarn a chynaliadwy, gan sicrhau y gellir dwyn y Cyngor i gyfrif am yr hyn y mae wedi addo ei gyflawni.

Cynllun Corfforaethol Blaenau Gwent 2022/27

Hunanasesiad 2021/22 Cyngor Blaenau Gwent
Hunanasesiad 2021/22 Cyngor Blaenau Gwent Crynodeb
Dogfennau Cymorth Hunanasesu 2022
Canlyniadau 2021/22