Cefnogaeth Cyflogaeth a Hyfforddiant

Pobl yw'r allwedd i lwyddiant pob busnes. Mae tîm Adfywio y Cyngor yn cynnig datrysiad recriwtio i helpu cyflogwyr lleol ddod o hyd i'r staff cywir gyda'r sgiliau cywir. Mae'r tîm Cydlynu Cyflogaeth yn gweithio gyda phartneriaid allweddol fel y Ganolfan Byd Gwaith, Working Links, colegau lleol a darparwyr hyfforddiant i gydlynu pecyn recriwtio a sgiliau cyflawn ac anelu i gyfateb pobl leol gyda chyfleoedd swyddi lleol.

O fewn y gwasanaeth mae'r swyddogion yn gweithio gydag amrywiaeth o sectorau o arlwyo i adeiladu. Mae'r tîm hefyd yn hwyluso'r Prosiect Cydlynu Cyflogaeth a gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i gefnogi gan Barth Menter Glynebwy. Nod y prosiect yw sefydlu cronfa cyflogaeth parod am waith ac a arweinir gan alw sy'n diwallu anghenion y sectorau gweithgynhyrchu a pheirianneg lleol.

Ar gyfer Cyflogwyr, gall y Tîm Cydlynu Cyflogaeth:

 • Ddarparu cefnogaeth am ddim i ateb gofynion recriwtio
 • Cyfateb gweithwyr medrus lleol gyda chyfleoedd busnes
 • Darparu llafur lleol drwy Gronfa Ddata Sgiliau Blaenau Gwent
 • Cynnig cyngor ar gyllid
 • Dynodi hyfforddiant i gynyddu sgiliau'r gweithlu presennol, a gwneud atgyfeiriadau priodol 
 • Darparu opsiynau ar gyfer hyfforddiant masnachol penodol i anghenion busnes
 • Monitro cynnydd gweithwyr cyflogedig a gaiff eu lleoli 
 • Cyfeirio at gymorth busnes a rhwydweithiau ehangach

 Ar gyfer preswylwyr lleol sy'n edrych am waith neu gyfleoedd newydd, gall y tîm:

 • Ychwanegu eich CV at Gronfa Ddata Sgiliau Blaenau Gwent
 • Gweithio gyda chyflogwyr a phartneriaid lleol i ddynodi cyfleoedd swydd
 • Eich hysbysu am swyddi gwag perthnasol sydd ar y gweill
 • Darparu technegau paratoi am gyfweliad drwy gefnogaeth partner
 • Cyfeirio at ddarparwyr hyfforddiant a sgiliau i wella eich CV
 • Mynychu digwyddiadau cyflogaeth i roi gwybodaeth am gyfleoedd sydd ar y gweill
 • Cyfateb gweithwyr lleol gyda chyfleoedd swydd

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

I drafod anghenion recriwtio/hyfforddiant neu i gofrestru eich CV ar Gronfa Ddata Sgiliau Blaenau Gwent                   cysylltwch â:

Gweithgynhyrchu a Pheirianneg

Laura Bull

Swyddog Cyswllt Cyflogaeth

laura.bull@blaenau-gwent.gov.uk

Adeiladu a Sectorau Eraill

Lisa Meredith

Swyddog Cyflogaeth a Menter

lisa.meredith@blaenau-gwent.gov.uk